Browse lyrics by artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All the lyrics of Alexander Alexandrov:

Gosudarstvenny Gimn Rossiyskoy Federatsii
USSR National Anathem (with translation)


1